BDO World Championship Youth 2016 - Bracket

Last 128

Best of 2 legs
01 October 2015 - 01 October 2015

Last 64

Best of 2 legs
01 October 2015 - 01 October 2015

Last 32

Best of 2 legs
01 October 2015 - 01 October 2015

Last 16

Best of 2 legs
01 October 2015 - 01 October 2015

Quarter-finals

Best of 2 legs
01 October 2015 - 01 October 2015
Round: Quarter-finals
Round: Quarter-finals
Round: Quarter-finals

Semi-finals

Best of 2 legs
01 October 2015 - 01 October 2015
Round: Semi-finals

Final

Best of 3 sets
07 January 2016 - 07 January 2016
Round: Final
(69.63)
2